imgtop02.jpg

normesmenjador

Totes les persones relacionades amb el servei de menjador vetllaran per tal que aquest espai mantingui una línia educativa amb el centre i sigui un moment d'enriquiment personal, de relació i de convivència. És per això que cal marcar unes normes i objectius a complir.
Els/les alumnes han de complir les normes bàsiques de convivència durant l'hora de menjador, que són les mateixes que durant les hores lectives i que estan recollides a les Normes de funcionament intern del col·legi.

Durant l'hora de dinar es vetllarà pel bon funcionament d'uns hàbits bàsics d'educació:

  • Rentar-se les mans abans de dinar.
  • No aixecar-se de la taula.
  • Utilització correcta deis coberts, el tovalló i el got.
  • Aprendre a menjar de tot.
  • Els alumnes tenen una ració de menjar que l'equip de menjador considera adequada i no pot quedar-se res de menjar al plat.
  • Seure correctament a taula.
  • Parlar sense cridar.
  • No llençar papers, aigua, aliments, etc. al terra o als companys.
  • Si un alumne no pot menjar algun aliment haurà de portar un certificat del metge que ho confirmi.

Aquells/aquelles alumnes que no respectin i incompleixin les normes de convivència i funcionament del menjador escolar, se'ls sancionarà segons es cregui oportú.
Les faltes de disciplina lleus, i altres incidències d'interès seran comunicades als pares o representants legals per escrit i els alumnes hauran de tornar-les signades al coordinador/a de menjador.

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

salutescola

fruita

infocurs

alexia

menudelmes

Propers esdeveniments

ON SOM

ensenyament xtec fecaceen

Segueix-nos en:

facebookyoutube

Visita'ns

Rambla Gener, 30
43720 - L'Arboç

Contacta'ns

tel peu977 67 03 44     fax peu977 67 09 51

email peu correu